24 marca gościliśmy w naszej szkole studentów kierunku lekarskiego, którzy przeprowadzili zajęcia dotyczące profilaktyki zdrowia. 

Spotkania dotyczyły profilaktyki nowotwór piersi, wzięły w nich udział uczennice klas III. Uczestniczki zajęć dowiedziały się, jakie są najczęstsze choroby piersi, jakie badania profilaktyczne należy wykonywać, oraz że zmiany w piersiach mogą się pojawić w każdym wieku, a zdecydowana większość z nich ma charakter łagodny i nie są powodem do paniki, a wizyty u lekarza. Ponadto uczennice miały okazję nauczyć się prawidłowej techniki samobadania piersi, co zostało przećwiczone na profesjonalnych fantomach.

Zajęcia poprowadziła dla nas Pani Weronika Kozłowska oraz Pan Bartosz Tabin, oboje są studentami medycyny oraz członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA Poland. 
Były to już drugie spotkania w tym roku szkolnym realizowane według koncepcji, tzw. edukacji rówieśniczej oraz we współpracy z IFMSA. Wcześniejsze zajęcia odbyły się w styczniu, dotyczyły profilaktyki raka szyjki macicy oraz nowotworów jąder. Wówczas zajęcia prowadził również Pan Bartosz Tabin oraz Pani Marcelina Skajewska.
Współpracę ze Stowarzyszeniem nasza szkoła realizuje od 6 lat, w planach mamy kolejne spotkania.