<!--

Przewodnicząca Rady Rodziców

 • Marzena Maleszewska- Papke

Zastępca Przewodniczącej

 • Aneta Bąk

Sekretarz Rady Rodziców

 • Monika Jasińska

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 • Bernardetta Manikowska – Czyżewska

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

 • Aneta Borkowska

 

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

 • Janusz Mikielski

Członkowie Rady Rodziców:

 • 1.

  1A

  Ewa Łoś-Rycharska

  przewodnicząca

  2.

  1B

  Beata Dolata

  przewodnicząca

  3.

  1C

  Izabela Wika- Siuda

  przewodnicząca

  4.

  1D

  Anna Nadzieja

  przewodnicząca

  5.

  1E

  Wojciech Kempiński

  przewodniczący

  6.

  1G

  Aneta Bąk

  przewodnicząca

  7.

  2A

  Małgorzata Skotarek

  przewodnicząca

  8.

  2B

  Krzysztof Erlich

  przewodniczący

  9.

  2C

  Anna Lutowska

  przewodnicząca

  10.

  2D

  Bernardetta Manikowska-Czyżewska_

  przewodnicząca

  11.

  2F

  Katarzyna Baig

  przewodnicząca

  12.

  3A

  Anna Woźniak

  przewodnicząca

  13.

  3B

  Aldona Wojdylak- Pieszczyńska

  przewodnicząca

  14.

  3C

  Sławomir Hibner

  Anetta Borkowska

  przewodniczący

  skarbnik

  15.

  3D

  Marzena Maleszewska- Papke

  przewodnicząca

  16.

  3E

  Stanisława Kwiatkowska

  przewodnicząca

  17.

  4A4

  Janusz Mikielski

  przewodniczący

  18.

  4B4

  Monika Jasińska

  przewodnicząca

  19.

  4C4

  Renata Mandziuk

  przewodnicząca

  20.

  4D4

  Krzysztof Fluder

  przewodniczący

  21.

  4E4

  Maciej Kulczyński

  przewodniczący

 

Rada Rodziców to organizacja rodziców działająca w ramach konkretnej szkoły, powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę i innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły.

Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją rodziców działającą w myśl regulaminu zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców. Główne działania Rady Rodziców sprowadzać się winny - zgodnie z dokumentami władz oświatowych - do:

 • współdziałania w programowaniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
 • udzielania pomocy w zapewnieniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
 • współdziałania rodziców w realizacji programów nauczania i wychowania;
 • tworzenia lokalnego środowiska wychowawczego w porozumieniu z innymi organizacjami i instytucjami wspomagającymi wychowanie młodzieży;
 • współpracy z organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
 • upowszechniania kultury pedagogicznej wśród rodziców i w środowisku lokalnym;
 • pozyskiwania środków finansowych dla wspierania przedsięwzięć wychowawczo-opiekuńczych szkoły;
 • prezentowania opinii i postulatów rodziców wobec dyrekcji i rady pedagogicznej, a także władz nadzorujących szkołę.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Rodziców określa statut szkoły oraz regulamin Rady Rodziców (dokumenty można znaleźć w zakładce: dokumenty szkoły).

 


Przydatne odnośniki:

1.  www.rodzice.codn.edu.pl

2.  www.vulcan.edu.pl/rodzice/o_nas/program/index.html

3.  www.fundacjarodziceszkole.org.pl

4.  www.eduserwis.w.interia.pl/rwsz.htm