RADA RODZICÓW

w roku szkolnym 2020/2021

 

w IV Liceum Ogólnokształcącym

im. Kazimierza Wielkiego

w Bydgoszczy

 

 

Prezydium RR:
przewodnicząca: p. Małgorzata Kulesza
wiceprzewodnicząca: p. Małgorzata Dombek
sekretarz: p. Agata Kacperska

 

 

 

 

 

 Komisja rewizyjna:
 przewodniczący: p. Marek Dobek 
 wiceprzewodniczący: p. Anetta Borkowska
 sekretarz: p. Agnieszka Kamecka

 

  

 
 
 
 
 Przewodniczący trójek klasowych rodziców: 
1A  p. Anna Marzec
1B  p. Agata Majek
1C  p. Sławomir Hibner
1D  p. Marzena Malaszewska – Papke
1E  p. Ewa Mowińska
2A4  p. Janusz Mikielski
2B4  p. Monika Jasińska
2C4  p. Marek Dobek
2D4  p. Krzysztof Fluder
2E4  p. Lech Plechowski
2a  p. Kinga Kruszczyńska – Sienko
2b  p. Tomasz Ziamek
2c  p. Agnieszka Kamecka
2d  p. Agata Kacperska
3a  p. Małgorzata Kulesza
3b  p. Agnieszka Kijek – Cabaj
3c p. Małgorzata Dombek
3d p. Jarosław Pater
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rada Rodziców to organizacja rodziców działająca w ramach konkretnej szkoły, powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę i innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły.

Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją rodziców działającą w myśl regulaminu zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców. Główne działania Rady Rodziców sprowadzać się winny - zgodnie z dokumentami władz oświatowych - do:

  • współdziałania w programowaniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
  • udzielania pomocy w zapewnieniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
  • współdziałania rodziców w realizacji programów nauczania i wychowania;
  • tworzenia lokalnego środowiska wychowawczego w porozumieniu z innymi organizacjami i instytucjami wspomagającymi wychowanie młodzieży;
  • współpracy z organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
  • upowszechniania kultury pedagogicznej wśród rodziców i w środowisku lokalnym;
  • pozyskiwania środków finansowych dla wspierania przedsięwzięć wychowawczo-opiekuńczych szkoły;
  • prezentowania opinii i postulatów rodziców wobec dyrekcji i rady pedagogicznej, a także władz nadzorujących szkołę.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Rodziców określa statut szkoły oraz regulamin Rady Rodziców (dokumenty można znaleźć w zakładce: dokumenty szkoły).

 


Przydatne odnośniki:

1.  www.rodzice.codn.edu.pl

2.  www.vulcan.edu.pl/rodzice/o_nas/program/index.html

3.  www.fundacjarodziceszkole.org.pl

4.  www.eduserwis.w.interia.pl/rwsz.htm