UWAGA Rodzice i Uczniowie!

 

OPŁATA ZA POWTÓRNE WYDANIE LEGITYMACJI SZKOLNEJ - KWOTA 9 ZŁ

WPŁATA NA RACHUNEK:

 

      93 1240 6452 1111 0010 4799 2622

 

Aby ubiegać się o duplikat świadectwa należy złożyć w sekretariacie szkoły:

 

        1. potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 26 zł na konto:

 

                    93 1240 6452 1111 0010 4799 2622

 

        2. podanie z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa, w którym należy

            zawrzeć następujące informacje:

                    - imię i nazwisko (widniejące na oryginale świadectwa)

                    ​- adres i nr telefonu

                    - jaka klasa (a, b ...)

                    - wychowawca

                    - informację, co stało się z oryginałem świadectwa