Pierwszym zadaniem dla członków założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół IV Liceum Ogólnokształcącego było wybranie zwycięskiego projektu na logo Jubileuszu Szkoły.