To był naprawdę intensywny czas – od godziny 9.00 do godziny 12.00 drzwi Czwórki się nie zamykały. Wszyscy zainteresowani mogli odwiedzić naszą szkołę i zapoznać się z propozycjami przygotowanymi na nowy rok szkolny. Wszyscy stawili się na posterunku, a gości nie zabrakło!

Ósmoklasiści chętnie dopytywali o propozycje klas – mogli się dowiedzieć, że w ofercie Czwórki na rok 2024/2025 znajdą się dwa kierunki: klasa biologiczno-medyczna oraz matematyczno-przyrodnicza. W obu przypadkach realizowany będzie w nich „Projekt Plus” zakładający współpracę z UKW i Politechniką Bydgoską. Klasy te będą prowadzone innowacyjną metodą opartą m.in. na projektach interdyscyplinarnych czy wycieczkach tematycznych.

Wszyscy goście zostali serdecznie przyjęci – każdy znalazł się pod opieką starszych kolegów, którzy chętnie oprowadzali po szkole, tłumaczyli, a przede wszystkim własnym przykładem potwierdzali świetną atmosferę i dużą aktywność całej społeczności – uczniów i nauczycieli.

Mamy nadzieję, że z częścią z Was, drodzy Ósmoklasiści, spotkamy się we wrześniu – już w murach Czwórki, która uczy, rozwija i inspiruje!