wych1a 

 SPOTKAJMY SIĘ W CZWÓRCE!

 

prof. Piotr Łabenda
wychowawca klasy
biologiczno - medycznej

 

prof. Anna Stachowiak
wychowawczyni klasy 
matematyczno - przyrodniczej

wych1c

 

prof. Piotr Łabenda
wychowawca klasy biologiczno - medycznej
SPOTKAJMY SIĘ W CZWÓRCE!

 

prof. Anna Stachowiak
wychowawczyni klasy matematyczno - przyrodniczej
SPOTKAJMY SIĘ W CZWÓRCE!