Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informuje, że udzielane są  stypendia, o które mogą się ubiegać uczniowie dziennych liceów i techników, zamieszkałych i uczących się na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Stypendium ma charakter pomocy socjalnej dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, bądź uzyskujących osiągnięcia w innych dziedzinach i pozostających w trudnych warunkach materialnych.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przyznawania stypendium (plik: Uchwała sejmiku) oraz złożenie załączonego wniosku oraz oświadczeń w sekretariacie szkoły do dnia 18 września 2023 do godziny 10:00.

Załączniki: Uchwała sejmiku, zasady

Uchwała sejmiku (zmieniająca)

Oświadczenie rodziców

Oświadczenie o ochronie danych

Wniosek