W IV Liceum Ogólnokształcącym realizowany jest projekt Deutsch Plus, będący ofertą Goethe-Institut w Warszawie, obejmujący sieć szkół, które oprócz realizacji treści programowych w ramach lekcji języka niemieckiego stworzyły uczniom dodatkowe możliwości kontaktu z językiem i kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego. W naszej szkole jest to m.in. wymiana uczniowska z Lessing-Gymnasium w Mannheim, partnerskim mieście Bydgoszczy.

 

Projekt Deutsch Plus to dla uczniów bogata oferta dodatkowych aktywności, mających na celu zainteresowanie językiem i krajami niemieckojęzycznymi, a przed wszystkim rozwój umiejętności językowych. Jako uzupełnienie lekcji języka niemieckiego organizowane są spotkania z młodzieżą niemiecką, różnego rodzaju warsztaty oraz konkursy. Na stronie internetowej projektu pojawia się również oferta bezpłatnych korepetycji online:

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/dep/nachhilfe.html

Chętni uczniowie ze szkół zaangażowanych w projekt mają możliwość wspólnego redagowania ogólnopolskiej gazetki uczniowskiej. Dotychczas ukazało się 5 numerów:

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/dep/pfs/sze.html

Nasi uczniowie będą współautorami szóstego numeru poświęconego podróżom.

 

Spotkania z młodzieżą niemiecką zaplanowane są na jesień 2024.