Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (pdf, 136kB)

Pobierz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA NAUCZYCIELA - UCZESTNIKA PROJEKTU (docx, 70KB)

Pobierz

Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli (docx, 70KB)

Pobierz

Regulamin naboru i uczestnictwa nauczyciela (docx, 68KB)

Pobierz

Od stycznia 2021r. do sierpnia 2023r. IV Liceum Ogólnokształcące będzie brało udział w programie edukacyjnym Edu(R)ewolucja z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, geografia i informatyka.

Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w 14 bydgoskich liceach ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz, poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli.

Informacja o projekcie edukacyjnym Edu(R)Ewolucja 2