1. Cele konkursu:

- popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów IV LO

- wzbogacenie i poszerzanie zasobu słownictwa uczniów w języku angielskim

- promowanie samodzielności w poszukiwaniu wiedzy 

2. Organizatorki:

Ewa Niewiadomska i Alicja Brzezińska

3. Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów IV LO

4. Termin finału:

25.01.2023

5. Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmują organizatorki do dnia 16.01.2023

6. Forma i przebieg konkursu:

Co tydzień na stronie szkoły ukaże się pięć idiomów. Należy zapoznać się z ich znaczeniem i zastosowaniem. Finał konkursu będzie miał formę pisemną. Test składać się będzie z zadań sprawdzających znajomość znaczenia i użycia podanych idiomów oraz powiązania ich z analogicznymi wyrażeniami w języku polskim. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

 

IDIOMY TYGODNIA:

to beat around the bush

to call it a day

to add insult to injury

to squirrel something away

mushroom job