REGULAMIN:

  1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.
  2. Uczestnikami konkursu są chętni uczniowie.
  3. Zgłoszenia do konkursu przyjmuje pani Hanna Tylicka poprzez e-dziennik (we wiadomości należy podać imię, nazwisko i klasę)
  4. Zasady konkursu mają charakter jednorazowego sprawdzianu otwartego, trwającego jedną jednostkę lekcyjną. Konkurs odbędzie się w sali 104.
  5. Uczestnicy konkursu rozwiązują samodzielnie otrzymane łamigłówki w wyznaczonym przez organizatora czasie. Wygrywa osoba, która w sposób prawidłowy i w najkrótszym czasie rozwiąże jak największą ilość łamigłówek.
  6. Karty odpowiedzi będą sprawdzane przez Komisję Konkursową.
  7. Najlepsi będą nagrodzeni oceną bardzo dobrą z matematyki.

CELE KONKURSU:

Konkurs ma na celu popularyzację łamigłówek liczbowych wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie logicznego myślenia, przewidywania, dostrzegania związków pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania.

Zadowolenie z osiągniętego sukcesu, jakim jest samodzielne rozwiązanie łamigłówki, może zachęcić uczniów do ćwiczenia i poszukiwania rozwiązań innych problemów logicznych, matematycznych czy technicznych, pozwoli uwierzyć we własne możliwości.

 

Łamigłówki logiczne

DOSKONAŁA GIMNASTYKA DLA UMYSŁU

  

Zapraszamy - organizatorzy