Regulamin Konkursu na wiersz mnemotechniczny pomagający w zapamiętaniu różnych zagadnień z przedmiotów ścisłych.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 07.03.2022r. do 16.03.2022.

Celem konkursu jest:

  • przedstawianie zagadnień matematycznych w sposób łatwy do zapamiętania za pomocą technik mnemotechnicznych,
  • popularyzacja twórczości poetyckiej,
  • zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu kultury.

Łatwe do zapamiętania „wierszyki”, ułatwiają zapamiętanie sprawiających trudności treści, zwłaszcza takich, które nie są powiązane, które wymagają mechanicznego zapamiętania.

Przykładem takiej sztuczki mnemotechnicznej jest zapamiętanie wierszyka, w którym liczba liter kolejnego słowa to cyfra w rozwinięciu dziesiętnym liczby pi. Znane są takie wierszyki w języku angielskim, francuskim, polskim… W naszym kraju znany jest np. wierszyk Kazimierza Cwojdzińskiego dotyczący rozwinięcia dziesiętnego liczby pi:

Kuć i orać 3,14
w dzień zawzięcie, 159
bo plonów nie ma bez trudu. 26535
Złocisty szczęścia okręcie, 897
kołyszesz. 9
Kuć. 3
My nie czekajmy cudu. 2384
Robota 6
to potęga ludu. 264

Inną propozycją może być zapamiętanie kolejności planet w Układzie Słonecznym:

My Very Educated Mother Just Show Us Nine Planets.
(24 sierpnia 2006r. Międzynarodowa Unia Astronomiczna odebrała Plutonowi status planety, co oznacza, że Układ Słoneczny składa się z 8 planet.)

My również zachęcamy do ułożenia własnego wiersza. 

ZADANIE KONKURSOWE:

Tematem prac konkursowych jest samodzielne napisanie wiersza spełniającego następujące warunki:

  • wiersz powinien wykorzystywać techniki mnemotechniczne,
  • tematyką wiersza muszą być zagadnienia z matematyki, fizyki, informatyki.


Kryteria oceny:

  • zgodność z tematyką,
  • twórczy charakter utworu,
  • samodzielność i oryginalność wiersza.

Uczestnicy biorący udział w przedsięwzięciu powinni wykazać się znajomością tematu
oraz kreatywnością w tworzeniu prac konkursowych.

Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi i indywidualnymi.

Odesłanie napisanej pracy jest równoznaczne ze zgłoszeniem swojego udziału w konkursie
oraz z akceptacją regulaminu w całości przez autora pracy.

Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy przesłać na adres:

hjasiniecka@4lo.bydgoszcz.pl  do dnia 16.03.2022

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni oceną bardzo dobrą z przedmiotu (matematyka, fizyka lub informatyka).

Organizatorzy konkursu