LOGO konkurs poetycki

 

Regulamin VI Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Radość pisania”

 

 1. Organizatorem VI Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Radość pisania” jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 2. Konkurs skierowanych jest do uczniów liceów, techników oraz szkół branżowych.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego niepublikowanego dotychczas i nienagradzanego na innych konkursach własnego utworu poetyckiego w terminie do 23 marca 2022 roku.
 4. Każdy utwór w języku polskim powinien być napisany czcionką Times New Roman, o wielkości 12 punktów komputerowych, i interlinii 1,5. Niewielkie odstępstwa od powyższych ograniczeń mogą być tolerowane.
 5. Podpisane prace konkursowe należy przesłać na adres:
  IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  ul. Stawowa 39
  85-323 Bydgoszcz
  Z dopiskiem „Radość pisania – konkurs poetycki”.
  Prace można składać także osobiście w sekretariacie szkoły lub w bibliotece szkolnej.
 6. Organizatorzy konkursu pozostawiają młodym twórcom swobodę w doborze tematu i formy wiersza.
 7. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszeniowej i zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych.
 8. Teksty do konkursu finałowego wyłonione zostaną przez jury IV LO w Bydgoszczy. O zakwalifikowaniu do finału oraz terminie uroczystości autorzy poinformowani zostaną najpóźniej do 11 kwietnia 2022 roku.
 9. Autor zakwalifikowanego do finału wiersza proszony będzie o jego publiczne odczytanie w czasie gali finałowej.
 10. W skład komisji konkursowej, oceniającej utwory poetyckie podczas gali finałowej, zasiądą goście zaproszeni przez Organizatorów.
 11. Jury wyłoni laureatów I, II i III miejsca. Przewidziane się również przyznanie nagrody publiczności.
 12. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikowanie utworów i ich podstawowych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania) w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w tym także na stronie internetowej Organizatora. Podpisanie karty zgłoszenia do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 13. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..