logo green4rest

 

 

Konkurs ekologiczny

 

Na najciekawsze hasło o tematyce ekologicznej

                  

Organizator konkursu:

Nauczyciele IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

w ramach projektu ekologicznego pn. Zielony Zakątek Czwórki  = „Green4rest”

 

Cele konkursu:

Celem konkursu jest poprawienie wśród uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy poziomu wiedzy z dziedziny ekologii i ochrony środowiska, a w szczególności:

 • znaczenia recyklingu dla ochrony środowiska;
 • zachęcanie do troski o środowisko naturalne;
 • pobudzanie do stałych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 • zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej;
 • propagowanie idei proekologicznego stylu życia;
 • rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej uczniów.

 

Warunki konkursu:

 

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 2. Zadaniem uczniów jest przygotowanie najciekawszego hasła o tematyce ekologicznej.
 3. Uczniowie wymyślają hasła wspólnie w zespole klasowym, podczas zajęć wychowawczych lub lekcji biologii.
 4. Nauczyciele wychowawcy lub nauczyciele biologii wyłaniają spośród haseł przygotowanych przez uczniów 2 najlepsze.
 5. Prace konkursowe nie mogą naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich.
 6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu.
 7. Termin dostarczenia haseł upływa: 07.06.2021 r.
 8. Popisane prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs na hasło ekologiczne”, należy dostarczyć do biblioteki szkolnej IV LO w Bydgoszczy.
 9. Komisja szkolna w dniu 07.06.2021 r. wybierze najlepsze hasła spośród dostarczonych przez poszczególne klasy i przyzna I miejsce.
 10. Klasa, której hasło zajmie I miejsce w konkursie, otrzyma nagrodę główną.
 11. Wyniki pojawią się na stronie internetowej szkoły www.4lo.bydgoszcz.pl oraz na szkolnej stronie FB.
 12. Prace uczestników konkursu będą zaprezentowane podczas otwarcia Zielonego Zakątka Czwórki – „Green4rest”.

 

 

Szczegóły konkursu:

 

 1. Należy wykonać hasło nawiązujące do szeroko rozumianej tematyki związanej z ekologią, które w oryginalny sposób zasygnalizuje ekologiczny problem, z jakim zmaga się współczesny świat lub zaproponuje jego rozwiązanie.
 2. Interpretacja tematu jest dowolna.
 3. Format pracy:

– hasła powinny być wydrukowane na kartce o formacie A4, rozmiar czcionki 48, rodzaj czcionki dowolny.

 1. Pracę należy wykonać zespołowo jako klasa.
 2. Na odwrocie pracy należy umieścić symbol klasy.
 3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
 • oryginalność pomysłu;
 • łatwość zapamiętania;
 • zastosowanie hasła do zróżnicowanego wieku odbiorcy.