Fantastyka konkursy

Zapraszamy wszystkich uczniów

  

do udziału w konkursach organizowanych

w ramach DNI FANTASTYKI

  

Kategoria literacka

 1. Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest napisanie opowiadania fantasy na dowolny temat (od fantasy, przez SF, po realizm magiczny).

 2. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę o objętości nie przekraczającej 5 stron A4 wydruku komputerowego.

 3. Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym (czcionka: Times New Roman – wielkość czcionki 12).

 4. Pracę należy wykonać indywidualnie.

 5. Prace muszą być podpisane: imię, nazwisko i wiek autora pracy, nazwa szkoły.

 6. Ocenie podlegać będą: zgodność pracy z tematyką konkursu, oryginalność, walory językowe.

Kategoria graficzna

 1. Należy wykonać projekt okładki książki lub ilustrację do książki (na odwrocie należy umieścić informację o tytule książki) o tematyce fantasy.

 2. Format pracy i technika wykonania – dowolne.

 3. Pracę należy wykonać indywidualnie.

 4. Na odwrocie pracy należy umieścić następujące dane - imię, nazwisko i wiek autora pracy i nazwę szkoły.

Termin składania prac i warunki konkursu:

 1. Termin nadsyłania prac: 13.11.2020

 2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć osobiście do biblioteki szkolnej z dopiskiem „Fantastyka”

 1. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszeniową z następującymi danymi: imię, nazwisko i wiek ucznia, adres i telefon szkoły, imię, nazwisko i e–mail nauczyciela prowadzącego.

 2. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie prace, które nie były nigdzie wcześniej publikowane i nagradzane.

 3. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. 

 4. Wyniki pojawią się na stronie internetowej szkoły www.4lo.bydgoszcz.pl

 Zapraszamy