1 2b4 Kopiowanie

W związku z Dniem Edukacji Narodowej nauczyciele IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprosili młodzież szkolną do udziału w konkursie artystycznym na wykonanie kartek z życzeniami dla emerytowanych pracowników szkoły. Ocenie podlegały: estetyka wykonania i kompozycja pracy, kreatywność artystyczna oraz oryginalność tekstu życzeń.
Na zaproszenie konkursowe odpowiedzieli uczniowie siedmiu klas: 1A, 1C, 1D, 2a, 2c, 2d oraz 2B4. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i piękne życzenia, które z pewnością sprawią wiele radości adresatom.

Nagrodą dla klas są punkty przyznawane w ramach rywalizacji o tytuł SUPER KLASY.

Pierwsze miejsce zajęli uczniowie klasy 1D i 2B4, drugie miejsce przyznano uczniom klasy 2d, a trzecie – uczniom klasy 1A i 1C. Pozostali uczestnicy otrzymają punkty za udział w konkursie.

Oto efekty pracy naszych uczniów: https://drive.google.com/drive/folders/1HHP8UTn_3qBK6_0nWuzzruszG0-VJAuN?usp=sharing

  

Beata Nowaczyk

Justyna Rościszewska
Anna Stachowiak