Lista przedmiotów/grup wraz z nauczycielami – projekt Edu(R)ewolucja 2
 IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Rodzaj wsparcia: zajęcia dodatkowe dla uczniów - rok szkolny 2021/2022 

 

Rodzaj zajęć 

Liczba godzin tygodniowo
dla 1 grupy
 

Informacje dodatkowe 
(nauczyciel prowadzący) 

Zajęcia dodatkowe z matematyki w oparciu o metodę eksperymentu naukowego 

2

M. Otlewska 

Zajęcia z programowania 

1

R. Klein  

Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu naukowego – BIOLOGIA 

1

T. Uklejewska 

Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu naukowego – BIOLOGIA 

2

M. Zenelt 

Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu naukowego – CHEMIA 

1

T. Uklejewska 

Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu naukowego – CHEMIA 

2

A. Domańska 

Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu naukowego – GEOGRAFIA 

3

K. Chabasiński 

Doradztwo zawodowe (zajęcia indywidualne) 

2 godz./os.

K. Grabowski 
A. Frątczak