W ramach programu ”Bydgoska Rodzina 3+” istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia z biblioteki szkolnej podręczników na rok szkolny 2020/21 dla uczniów posiadających ważną Bydgoską Kartę Rodzinną. Aby skorzystać z tego programu należy:

1. wypełnić wniosek przez rodzica lub pełnoletniego ucznia (wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły/ zakładka: Podręczniki i programy)

2. do wniosku należy dołączyć:

- listę podręczników, o użytecznie których wnioskuje rodzic / uczeń

- ksero Bydgoskiej Karty Rodzinnej

3. Podania należy składać w bibliotece szkolnej w nieprzekraczalnym terminie do 3 września 2020 r.

4. Zgodnie z  Regulaminem korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników w ramach programu Bydgoska Rodzina 3+ (załącznik), szkoła nie dokonuje zakupów podręczników wydanych wspólnie z ćwiczeniami,  książek do nauki języków obcych oraz kart pracy i testów maturalnych (Regulamin  programu w Zakładce: Podręczniki i programy)

Pozostałe wnioskowane podręczniki będą realizowane z wykorzystaniem szkolnej bazy podręczników lub zostaną zakupione po otrzymaniu dotacji z Urzędu Miasta Bydgoszczy.

5.Podręczniki będą wypożyczane uczniom w bibliotece szkolnej, po podpisaniu przez rodzica umowy o ich użyczenie.