W maju odbyło się kolejne spotkanie prewencyjne dla uczniów klas pierwszych, realizowane we współpracy z komisariatem policji Bydgoszcz  - Błonie.

Poprzednim razem tematem zajęć była odpowiedzialność prawna nieletnich, tym razem całe spotkanie dotyczyło cyberbezpieczeństwa oraz cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się jakie zachowania w sieci są niebezpieczne, jakie grożą za nie konsekwencje, oraz że należy zgłaszać wszelkie przejawy niebezpiecznych zjawisk w sieci, zarówno jeśli są one skierowane bezpośrednio na nas, jak i wtedy, gdy jesteśmy ich świadkami. Prowadzący zrealizowali zajęcia w ciekawy sposób, posługując się wieloma przykładami, z jakimi się spotkali na co dzień w swojej pracy.