24 stycznia br odbyły się uroczystości na cmentarzu parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika związane z 77 rocznicą wyzwolenia Bydgoszczy.

Podniosłe obchody odbyły się z udziałem zastępcy prezydenta, kombatantów, żołnierzy, działaczy społecznych oraz m. in. delegacji pocztu sztandarowego 4 Liceum Ogólnokształcące im. KAZIMIERZA WIELKIEGO.