W dniach 10-18.04.2024 r. odbyły się w naszej szkole Dni Przedmiotów Ścisłych.

W tych dniach uczniowie klas: 1c, 1e, 2c, 2g oraz 3c uczestniczyli w konferencji o zastosowaniach matematyki w inżynierii środowiska, wykładach oraz warsztatach, które zostały przygotowane i przeprowadzone przez wykładowców Instytutu Matematyki UKW w Bydgoszczy oraz Politechniki Warszawskiej wraz z ich studentami. Zajęcia odbywały się w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Kazimeirza Wielkiego oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej. Były to zajęcia edukacyjne mające na celu propagowanie wśród młodzieży matematyki i informatyki, zachęcenie uczniów do kontynuowania kształcenia na kierunkach technicznych oraz zaciekawienie ich przedmiotami ścisłymi, pokazanie możliwości zastosowania matematyki w różnych dziedzinach życia. Uczennice klasy 3c reprezentowały szkołę w konkursie "Mistrz Dowodu", który odbywał się również w Instytucie Matematyki UKW w Bydgoszczy.

​Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom za zorganizowanie ciekawych zajęć.

Zespół Przedmiotów Ścisłych