CZESŁAW MIŁOSZ ? ?LINIJKI GODNE RZEŹBIENIA W MARMURZE? - KONKURS RECYTATORSKI

 

REGULAMIN KONKURSU

NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

O CZESŁAWIE MIŁOSZU

I. Cele konkursu:

- Realizacja jednego z kilku przedsięwzięć, składających się na projekt edukacyjny:

   ?Czesław Miłosz ? ?linijki godne rzeźbienia w marmurze? ? w 10 rocznicę śmierci Poety?.

- Rozwijanie postaw patriotycznych oraz poszerzenie wiedzy młodego pokolenia
  poprzez przybliżenie życia i zasług jednego z największych Polaków w naszej 
  historii ? Czesława Miłosza.

- Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

- Kształtowanie umiejętności selekcji informacji.

- Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

II. Organizator:

IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

III. Uczestnictwo:

Konkurs jest adresowany do  uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych         z miasta Bydgoszczy.

IV. Sposób przeprowadzenia konkursu:

1.         Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej, przedstawiającej życie i dokonania laureata literackiej Nagrody Nobla ? Czesława Miłosza. Tematem może być np.

- Czesław Miłosz ? życie, dzieło, inspiracje.

- Miłosz a kwestia tożsamości.

- Kondycja człowieka po katastrofie wojny w poezji Czesława Miłosza.

     2. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

     3. Do konkursu przystępują osoby indywidualne, podzielone wg następujących kategorii wiekowych:

       - gimnazjum

       - szkoły ponadgimnazjalne

4. Organizator zastrzega sobie prawo połączenia wyżej określonych kategorii wiekowych.

5. Prace należy dostarczać  na płytach CD-ROM. Nośniki z prezentacjami nie podlegają zwrotowi po zakończeniu konkursu. Organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu danych, jeżeli nośnik jest uszkodzony.

6. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie przez każdego z uczestników KARTY ZGŁOSZENIOWEJ, dołączonej do niniejszego regulaminu. Poprawnie wypełnioną kartę należy w formie papierowej dołączyć do przesyłki z prezentacją multimedialną.

7. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych.

8. Czas przeznaczony na wygłoszenie prezentacji ? max. 15 minut.

9. Pracę należy dostarczyć osobiście lub listownie do IVLO w Bydgoszczy do dnia 31 października 2014 roku pod adresem:

IV Liceum Ogólnokształcące

ul. Stawowa 39

85-323 Bydgoszcz,

Z dopiskiem ?Czesław Miłosz?

10. Prace zgłoszone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora.

 Laureaci wraz z opiekunami otrzymają zaproszenie na uroczystość podsumowania obchodów ,,Czesław Miłosz ? linijki godne rzeźbienia w marmurze ? w 10 rocznicę śmierci Poety?, podczas której  odbędzie się wręczenie nagród. Nagrodzeni autorzy zaprezentują swoje prace osobiście na forum przybyłych gości. Uroczystość odbędzie się w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

V. Kryteria oceniania:

- Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu.

- Wartość merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji.

- Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.

- Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.

- Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.

- Ogólne wrażenie estetyczne.

VI. Nagrody:

Laureaci I ? III miejsca otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Organizator przewiduje również wyróżnienia.

 

                                         Organizatorzy:   

                                                             Joanna Kolan ? tel. 502 601 300

                                                             Bogumiła Myszkowska ?tel. 660 303 922   

 

>>>>>>Karta złoszeniowa i zgoda na przetwarzanie danych<<<<<<<<

Walentynkowy konkurs czytelniczy

Z OKAZJI WALENTYNEK ZAPRASZAMY WSZYSTKICH

DO UDZIAŁU W KRÓTKIM KONKURSIE LITERACKIM.

SPRAWDŹ SWOJĄ ZNAJOMOŚĆ WĄTKÓW MIŁOSNYCH W LITERATURZE.


1). Święty Walenty patronuje zakochanym i:
a. chorym
b. kupcom
c. rolnikom
d. podróżnikom

2). Najsławniejsi kochankowie z Werony to:
a. Filon i Laura
b. Tristan i Izolda
c. Romeo i Julia
d. Don Kichot i Dulcynea


3). Jak umarł św. Walenty?
a. popełnił samobójstwo
b. śmiercią męczeńską
c. śmiercią naturalną
d. został zabity przez banitów

4). Czym św. Walenty naraził się cesarzowi rzymskiemu Klaudiuszowi?
a. udzielał potajemnie ślubów
b. publicznie obraził cesarza
c. namawiał żołnierzy do zdrady cesarza
d. uwodził żonę cesarza

5). Gdzie spotkali się Laura i Filon
a. pod gruszą
b. pod lipą
c. pod jabłonką
d. pod jaworem


6). Kiedy podawano czarną polewkę?
a. na stypie zmarłego
b. żeby zabić nieprzyjemny zapach z ust
c. choremu na czarną ospę
d. gdy odprawiano kawalera z kwitkiem

7). Na czyje życie miały wpływ niżej wymienione kobiety?
a. Maryla Wereszczakówna
b. Ewelina Hańska
c. Marysieńka
d. Ludwika Śniadecka
e. George Sand
f. Hrabina Cosel-Anna Hoym

8). Połącz związane uczuciowo pary i wpisz przy odpowiednim utworze:
Joasia Podborska, Zosia, Justyna Orzelska, Maria, Barbara, Oleńka Bilewiczówna, Marysia, Małgorzata, Justyna Bogutówna
Wolant, Zenon Ziembiewicz, Wawrzon Rzepa, Doktor Judym, Tadeusz Soplica, Jan Bohatyrowicz, Hrabia Henryk, Andrzej Kmicic

  • Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz
  • Stefan Żeromski: Ludzie bezdomni
  • Eliza Orzeszkowa: Nad Niemnem
  • Zygmunt Krasiński: Nie-Boska komedia
  • Henryk Sienkiewicz: Potop
  • Zofia Nałkowska: Granica
  • Henryk Sienkiewicz: Szkice węglem
  • Michaił Bułhakow: Mistrz i Małgorzata


9). O jakich parach literackich, z jakich utworów jest mowa w cytatach:
a/ "- Głupia Krzysia! Ja bym wolała jednego pana (...) niż dziesięciu Ketlingów! Ja pana (...) kocham z całej siły... lepiej niż ciotkę, lepiej... niż wujka... lepiej niż Krzysię!...
- Dla Boga! (...) - zawołał rycerz".
b/ "- Kochasz ty mnie?
- Może, może - Cięgiem ino godos o tem.
- Bo mi serce wali młotem, bo mi w głowie huczy, szumi... Moja (...) toś ty moja!?
- Twoja, jak trza, juści twoja."
c/ - Chcesz już iść, a jeszcze ranek nie tak bliski. Słowik to a nie skowronek się zrywa.
- Skowronek to ów czujny Herod ranku. Chcąc żyć, iść muszę (...)
- Ach dnieje, dnieje. Idź spiesz się, uciekaj!..."


Cytaty

 

Konkurs czytelniczy

"Po cytacie poznaj utwór"

 

CYTAT NR 1:

"Gdzie ojca nie ma, tam, Pismo mówi: wuja słuchać będziesz!"

Z pierwszym cytatem poradziliście sobie świetnie. Oczywiście to zdanie wypowiada pan Zagłoba w Potopie Henryka Sienkiewicza.

 A teraz kolej na drugą zagadkę. Ciekawe, komu nie sprawi kłopotu. 

  

CYTAT NR 2:

?Każdy sobie rzepkę skrobie.?

Z drugim cytatem poradziliście sobie wspaniale. Rzeczywiście słowa te wypowiada  jedna z postaci zgromadzonych na weselu Lucjana Rydla. Wydarzenie to było inspiracją do napisania przez Stanisława Wyspiańskiego dramatu pt.? Wesele?.

Nie podałam Wam jednak, kto wypowiada te słowa. Czekam na odpowiedź.

I zagadka na ten tydzień. Podaj autora i tytuł utworu, z którego pochodzi 

CYTAT NR 3:

?Staremu śniły się lwy.?

Z kolejnym zadaniem poradziliście sobie śpiewająco.  Oczywiście cytat ten pochodzi z opowiadania Ernesta Hemingwaya ?Stary człowiek i morze?. Przypominam, że za to opowiadanie autor otrzymał Literacką Nagrodę Nobla. Może pamiętacie, w którym to było roku? Sprawdźcie proszę. 

A teraz czeka Was następna zagadka. Ciekawe, czy nie sprawi Wam problemu. Podajcie autora cytatu i dzieło, z którego on pochodzi.  Na prawidłowe odpowiedzi czekam do poniedziałku 22.10.2012r.

CYTAT NR 4:

"Nie znano jeszcze wówczas Wallenroda

I kończył jak pies, kto zdradę zaczynał."

Z ostatnim cytatem poradziliście sobie świetnie. Rzeczywiście, był to fragment pieśni Beniowskiego Juliusza Słowackiego. Nie wierzę jednak w Waszą samodzielną pracę, bo tego utworu jeszcze nie omawialiście. Myślę, że większa satysfakcja płynie z samodzielnego poszukiwania, a nie przy pomocy rodziców.

A teraz nowa zagadka: Podajcie autora i tytuł

CYTAT NR 5:

?Dość mam śmierci, co siłkiem po ziemi się szasta!

Nie chcę umrzeć ? i kwita! Chcę potrwać-

                                                      i basta!?

Ostatnia zagadka sprawiła Wam sporo kłopotów. Jedynie dwie osoby: Ula Cibor i Agata Panert wskazały prawidłową odpowiedź. Oczywiście był to fragment wiersza Bolesława Leśmiana pt. ?Dwaj Macieje?. A teraz zagadka na nowy tydzień. Podajcie autora i utwór, z którego pochodzą następujące słowa:   
 CYTAT NR 6:

?Cóż są te chwały, sławy, świątynie, kościoły, 

Kiedy poeta przez całe życie goły??  

Na prawidłowe odpowiedzi czekam do poniedziałku, 12.11.2012. 

 CYTAT NR 7:

?Serce słodkie jak z miodu,

Dusza jak mleko biała,

Czarnych zbrodni zarodu

I gorzkich trosk nie znała!?

   

CYTAT NR 8

?Zgrzybiali, robaczywi, pełni napoju i jadła, ustąpcie młodym, zgłodniałym i silnym?

Więcej artykułów…

  1. Po cytacie poznaj utwór
2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates