Zbiory i warsztat informacyjny

 
LOKAL BIBLIOTEKI
   
Nasza biblioteka  mieści w dwóch, sąsiadujących ze sobą salach na parterze budynku szkolnego. 
W jednym pomieszczeniu znajduje się magazyn i wszystkie zbiory biblioteki, w drugim ? wypożyczalnia z  czytelnią
Centrum multimedialne wyposażone jest w cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz drukarkę.
 
ZBIORY BIBLIOTEKI book   
Książki - Księgozbiór liczy obecnie ? 18.738 woluminów.

Czasopisma - Prenumerujemy 14 tytułów czasopism
 
Dokumenty audiowizualne  - Zbiory biblioteki obejmują również dokumenty audiowizualne takie jak kasety video, płyty CD i DVD oraz  kasety magnetofonowe.


WARSZTAT INFORMACYJNY BIBLIOTEKI
 
1.    Schemat UKD
2.    Katalogi ? alfabetyczny i rzeczowy
3.    Księgozbiór podręczny
4.    Katalog komputerowy  MOL ( w przygotowaniu )

Księgozbiór w bibliotece szkolnej został sklasyfikowany według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD) która wprowadza podział wszystkich dziedzin wiedzy na 10 działów głównych, w obrębie których występują coraz bardziej szczegółowe poddziały. Na podstawie UKD został opracowany katalog rzeczowy. Dzięki uporządkowaniu zbiorów wg treści, czytelnicy mogą łatwo wyszukać potrzebne im książki na wybrany temat.

Schemat UKD
Symbol     Działy główne UKD
0     Dział ogólny
1     Filozofia. Psychologia
2     Religia. Religioznawstwo. Teologia
3     Nauki społeczne. Prawo. Administracja
4     Dział wolny
5     Matematyka. Nauki przyrodnicze
6     Nauki stosowane. Medycyna. Nauki Techniczne. Rolnictwo
7     Sztuka. Rozrywki. Sport
8     Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna
9     Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia
 
katalog

Katalog alfabetyczny - zawiera informacje o książkach dostępnych w bibliotece. Można         z niego skorzystać, jeżeli znamy autora i tytuł poszukiwanej książki.Gromadzi on opisy dzieł na kartach katalogowych w porządku alfabetycznym nazwisk autorów, lub kiedy autor jest nieznany ( albo jest ich więcej niż trzech ) uwzględnia porządek alfabetyczny pierwszych wyrazów tytułów.
 
Katalog rzeczowy - korzystamy z niego, kiedy poszukujemy książek na określony temat, a nie znamy autora ani tytułu konkretnej książki. Katalog rzeczowy składa się z kart stanowiących kopie kart głównych katalogu alfabetycznego, ułożonych w rzeczowym porządku, tj. według treści książek. Księgozbiór podręczny - zawiera wydawnictwa o charakterze informacyjnym (encyklopedie, słowniki, poradniki itp.), podstawowe publikacje z różnych dziedzin wiedzy; atlasy, przewodniki krajoznawcze, albumy, antologie poezji i literatury itp.
 
Program MOL - W celu usprawnienia pracy biblioteki został zakupiony program komputeryzacji zbiorów ? Biblioteka Szkolna MOL ? wersja 3.0. Komputeryzacja zbiorów biblioteki to najważniejszy etap przekształcenia biblioteki szkolnej w nowoczesne centrum informacji. Współczesna biblioteka to prężnie działające Centrum Multimedialne posiadające zróżnicowane zbiory zarówno w wersji tradycyjnej jak i elektronicznej a także nowoczesny sprzęt techniczny umożliwiający szybkie skorzystanie z informacji zapisanej na różnego typu nośnikach. Komputeryzacja biblioteki to przede wszystkim umieszczenie w bazie komputerowej wszystkich książek i innych zbiorów znajdujących się w bibliotece. To także komputerowy system rejestracji wypożyczeń i możliwość skorzystania z szybkich i przejrzystych katalogów komputerowych w celu poznania struktury księgozbioru. 

 

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates