O szkole


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Bydgoszczy IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego Gimnazjum nr 48 im. Kazimierza Wielkiego

Wyjątkowe szkoły, wyjątkowi ludzie

  W 2013 roku IV Liceum Ogólnokształcące czeka jubileusz 60-lecia istnienia. Szkoła została powołana do życia w 1953 roku dla potrzeb szybko rozwijającego się Osiedla Leśnego. Zlokalizowano ją przy ulicy Kaliskiej 10, by w 1973 r. na krótko przenieść na ulicę Gdańską. W 1986 roku szkołę ostatecznie ulokowano przy ulicy Stawowej 39, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W 1999 r. utworzono tu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4. Obok IV Liceum pojawiło się Gimnazjum nr 48 z klasą lingwistyczno - turystyczną.

   Patronem ZSO nr 4 jest wybitna postać historyczna - król Polski Kazimierz Wielki. Od 2011 r. szkoła należy do Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu i współpracuje z nim oraz z 1 Pomorską Brygadą Logistyczną im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie organizacji imprez związanych z sylwetką wspólnego patrona. Razem organizujemy obchody rocznicy śmierci oraz "Świętujemy Urodziny Kazimierza Wielkiego".
 1.jpg  2.jpg

Poczty sztandarowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego,przy ul. Pod Blankami  27.04.2012 r. happening dla mieszkańców w ramach imprezy -Świętujemy Urodziny Kazimierza Wielkiego

Wystawa prac plastycznych, fotograficznych i literackich, nadesłanych na konkurs organizowanyprzez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach imprezy "Świętujemy Urodziny Kazimierza Wielkiego" 18.05.2012 r.

 3.jpg  4.jpg

Dzień Dziecka w 1 Pomorskiej Brygadzie Logistycznej w Bydgoszczy - 31.05.2012 r.

 

  Od początku istnienia IV Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 48 nieustannie się rozwijają, a o ich wysokim poziomie świadczą tysiące absolwentów, z których większość kontynuuje naukę w liceach i na wyższych uczelniach. Co sprawia, że ta szkoła na Błoniu cieszy się tak wielką popularnością wśród bydgoskiej młodzieży?

  Po pierwsze, bardzo dobre i dobre wyniki egzaminu maturalnego oraz najwyższe wyniki egzaminu gimnazjalnego. Od lat nasi uczniowie plasują się w czołówce bydgoskich szkół.

  Po drugie, młodzież może rozwijać swoje naukowe zainteresowania. W roku szkolnym 2012/2013 zostały utworzone cztery licealne klasy pierwsze o profilach: biologiczno-chemicznym, przyrodniczo-turystycznym, matematyczno-fizycznym oraz humanistyczno-kulturoznawczym oraz klasa gimnazjalna o profilu przyrodniczo - turystycznym. Dzięki zaangażowaniu uczących nauczycieli, wielu uczniów zdobywa laury olimpijskie. W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie liceum zostali finalistami Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i Olimpiady Teologii Katolickiej, a gimnazjum - konkursu "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego".

   Trzecim, istotnym powodem popularności szkoły, jest panująca w niej ATMOSFERA! Hasło, że szkoła ma być drugim domem, nigdzie nie jest pełniej realizowane, niż właśnie tutaj. Nauka staje się przyjemnością, a do szkoły przychodzi się z radością. Tradycją stały się imprezy, podczas których nauczyciele i uczniowie rywalizując - bawili się.  Przykładem mogą być: mecze piłki nożnej, siatkówki, Mistrzostwa Bydgoszczy Szkół Ponadgimnazjalnych w Narciarstwie Zjazdowym czy "Kaziki".

5.jpg 6.jpg
7.jpg  8.jpg

U góry: Mistrzostwa Bydgoszczy Szkół Ponadgimnazjalnych w Narciarstwie Zjazdowym w Myślęcinku - 01.02.2012 r.

U dołu: po meczu: nauczyciele kontra uczniowie z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej,

który zakończył się zwycięstwem uczniów 8:2 - 13.10.2011 r.;

Święto szkoły "Kaziki" - wspólna zabawa uczniów i nauczycieli - 20.04.2012 r.


  Szkołę wyróżniają działania związane ze sportem i turystyką. Jesteśmy jedyną szkołą w mieście, w której można wraz z drużyną osiągać sukcesy w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Korfballu. To wyjątkowa, bezpieczna i bardzo widowiskowa koedukacyjna gra zespołowa. O zdrowy tryb życia i edukację w terenie dbamy podczas Zielonych i Białych Szkół oraz wycieczek krajoznawczych, planowanych i organizowanych przez młodzież i nauczycieli.

 9.jpg  10.jpg
"Korfball na Wyspie Młyńskiej" - pokazy gry dla mieszkańców miasta oraz nauka gry dla uczniów innych szkół ponadgimnazjalnych - 25.05.2012 r. Zielona Szkoła - klasa II gimnazjum - czerwiec 2011 r.

  Współpraca międzynarodowa - od 2011 roku w ramach projektu Comenius "Partnerskie Projekty Szkół" w naszej szkole jest realizowany projekt "Zdrowe Życie w Europie".  Celem  wymiany jest nawiązanie nowych kontaktów, znajomości, przyjaźni, poszerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności językowych, poznanie nowych kultur i promowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Do współpracy z ZSO nr 4 przystąpiły dwie szkoły z państw partnerskich z Niemiec (Mannheim) i Hiszpanii (Campillo de Arenas).

 11.jpg  12.jpg
Podczas wizyty w Mannheim w ramach projektu Comenius - 21 - 27.11.2011 r.

  Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO, czyli potwierdzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji poziom najwyższej jakości świadczonych przez nas usług w zakresie zarządzania, dydaktyki, opieki i wychowania. Jesteśmy dumni z tego osiągnięcia. Pamiętamy jednak, że certyfikat nie jest dany raz na zawsze.  Swoją dobrą pracą  będziemy potwierdzać jego aktualność co roku.

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates