Konkurs o Kazimierzu Wielkim

urodziny

 

 

REGULAMIN KONKURSU

Organizator konkursu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego

                                         ul. Stawowa 39, 85 – 323 Bydgoszcz

Cel ogólny konkursu: Upamiętnienie, upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o dokonaniach i dorobku

Kazimierza III Wielkiego oraz poznawanie i popularyzacja historii regionu uczestników konkursu.

Warunki uczestnictwa: uczniowie bydgoskich szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, szkół – członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego oraz szkół noszących imię Kazimierza Wielkiego.

Kategorie konkursowe:      

1.      Literacka Tytuł konkursu: Na dworze króla Kazimierza Wielkiego – historie dworskie (opowiadanie).

Wymagania konkursowe:

a)      Forma:  opowiadanie – maksymalnie dwie strony formatu A4; czcionka Times New Roman 10-11 (ocenie podlega: realizacja tematu, oryginalność ujęcia tematu, zachowanie cech gatunkowych)

b)      dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

2.      Historyczna Tytuł konkursu: Na dworze króla Kazimierza Wielkiego – życie dworskie (album).

Wymagania konkursowe:

a)      Wykonanie albumu – maksymalnie 10 stron.

b)      dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

3.      Plastyczna Tytuł konkursu: Projekt monety kazimierzowskiej.

Wymagania konkursowe:

a)      Format prac – nie większy niż A4, technika dowolna (z wyjątkiem fotografii).

b)      Opis pracy na odwrocie: imię i nazwisko ucznia oraz opiekuna, dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

4.      Fotograficzna Tytuł konkursu: Najpiękniejsze zakątki w miastach kazimierzowskich w obiektywie.

Wymagania konkursowe:

a)      Maksymalnie 3 fotografie w formacie co najmniej 15x21cm opatrzone tytułem, imieniem i nazwiskiem ucznia oraz opiekuna, danymi szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

KATEGORIA DODATKOWA:  Hasło reklamowe Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego               

w związku z 10 –leciem istnienia (kategoria bez ograniczenia wieku, w której zostanie przyznana tylko jedna nagroda)

Termin i miejsce konkursu:

1.      Termin składania prac  – do 09.03.2018 r. – Sekretariat szkoły

2.      Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników – do 20.03.2018 r.

3.      Wręczenie nagród  - 27.03.2018 r.  

                                                  

Uwagi:

1.      Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne.

2.      Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

3.      Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie pracy podczas wystawy zorganizowanej na terenie ZSO nr 4.

4.      Składane prace pozostają do dyspozycji organizatorów. 

 

                                                                                                                  Zapraszamy do udziału!

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates