Kalendarz wydarzeń szkolnych

Utworzono: wtorek, 27, luty 2018 ZSO nr 4

FERIE I PRZERWY ŚWIĄTECZNE

22.12.2018 – 01.01.2019 – zimowa przerwa świąteczna
12.01. - 27.01.2019 – ferie zimowe
18.04. – 23.04.2019 – wiosenna przerwa świąteczna

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE

10.04. – 12.04.2019 – egzaminy gimnazjalne 
06.05. - 23.05.2019 – pisemne i ustne egzaminy maturalne  

 RADY PEDAGOGICZNE

13.09.2018 – Plan nadzoru pedagogicznego, wnioski z analizy wyników egzaminów zewnętrznych 2018

Rady klasyfikacyjne:
08.01.2019
17.04.2019
17.06.2019

Rady: szkoleniowa, analityczna i podsumowująca rok szkolny:
październik/listopad
luty/marzec 
19.06.2019

KLASYFIKACJA I SPRAWOZDANIA Z KLASYFIKACJI

19.12.2018 do godz. 15.00 – zakończenie klasyfikacji za I semestr
04.01.2019 do godz. 12.00 – sprawozdania z klasyfikacji (informacje o klasie)
05.04.2019 do godz. 15.00 – zakończenie klasyfikacji  klas III LO
10.04.2019 do godz. 12.00 – sprawozdania z klasyfikacji klas III LO (informacje o klasie)
07.06.2019 do godz. 15.00 – zakończenie klasyfikacji 
12.06.2019 do godz. 12.00 – sprawozdania z klasyfikacji (informacje o klasie)

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

26.04.2019 – zakończenie roku szkolnego dla klas III LO
21.06.2019 – zakończenie roku szkolnegoZEBRANIA Z RODZICAMI I SPOTKANIA RADY

 

RODZICÓW

 

RAPORT

RADA RODZICÓW

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 

 

28.08.2018 godz.18.00 

06.09.2018 godz. 17.00

klasy I LO i III GIM

ZEBRANIA

 

 

18.09.2018 godz. 18.00

20.09.2018 godz. 17.00

klasy II i III LO

ZEBRANIA

05.11.2018

06.11.2018 godz. 18.00

08.11.2018 godz. 17.00

ZEBRANIA I DRZWI OTWARTE

09.01.2019

08.01.2019 godz. 18:00

10.01.2019 godz. 17.00

ZEBRANIA

18.03.2019

19.03.2019 godz. 18.00

21.03.2019 godz. 17.00

ZEBRANIA I DRZWI OTWARTE

13.05.2019

14.05.2019 godz. 18.00

16.05.2019 godz. 17.00

ZEBRANIA I DRZWI OTWARTE


DODATKOWE DNI WOLNE

15.10.2018 (poniedziałek) – 1 dzień
31.10.2018 (środa) – 1 dzień
02.11.2018 (piątek) – 1 dzień
21.12.2018 (piątek) – 1 dzień
01.02.2019 (piątek) – 1 dzień (Studniówka)
02.05.2019 (wtorek) – 1 dzień (wolne za 13.04.2019. sobota – Drzwi Otwarte Szkoły)
06.05.2019 (poniedziałek – egzamin maturalny z j. polskiego PP i PR)  – 1 dzień
07.05.2019 (wtorek – egzamin maturalny z matematyki PP) – 1 dzień
08.05.2019 (środa – egzamin maturalny z j. angielskiego PP, PR) – 1 dzień


INNE WAŻNE TERMINY

12.10.2018 (piątek) – ŚWIĘTO KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
09.11.2018 (piątek) – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
20.12.2018 (czwartek) – WIGILIA SZKOLNA
01.02.2019 (piątek) – STUDNIÓWKA 
13.04.2019 (sobota) – DRZWI OTWARTE SZKOŁY

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates