Losy absolwentów rocznik 2005

 
LOSY ABSOLWENTÓW ROCZNIK 2002-2005

 

 

Klasa III a (klasa o profilu biologiczno-chemicznym)

Wychowawca: Alina Domańska
Stan klasy . 32 osoby
Szkołę ukończyło  31 osób
Studia rozpoczęło. 31 osób
Szkoły pomaturalne . -


97 % absolwentów podjęło naukę na wyższych uczelniach

Uczelnie: Akademia Medyczna w Bydgoszczy, UKW w Bydgoszczy, UAM w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, ATR w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Kujawsko-Pomorska (WSKP) Bydgoszcz, Colegium Medicum w Bydgoszczy, NKJO w Bydgoszczy


Kierunki studiów: medycyna, biologia, biomedycyna, biotechnologia, farmacja, fizjoterapia,
ochrona środowiska, zootechnika, weterynaria, wydział lekarski, zarządzanie w ochronie zdrowia, analityka, pielęgniarstwo, pedagogika, filologia angielska, socjologia, psychologia, politologia, zarządzanie w strukturach UE, finanse i bankowośćKlasa III b (klasa z innowacją pedagogiczną i rozszerzonym programem w zakresie jęz. polskiego, jęz. angielskiego i jęz. francuskiego)

Wychowawca: Katarzyna Narojczyk
Stan klasy  29 osób
Szkołę ukończyły  29 osób
Studia rozpoczęło. 27 osób
Szkoły pomaturalne. -
Uwagi : los 2 osób nieznany (brak kontaktu)

93 % absolwentów podjęło naukę na wyższych uczelniach

Uczelnie: UKW w Bydgoszczy, ATR w Bydgoszczy, UAM w Poznaniu, UMK w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych


Kierunki studiów: filologia polska, filologia angielska, filologia romańska, historia, pedagogika, europeistyka, politologia, psychologia, socjologia, ratownictwo medyczne, edukacja obronna
Klasa III c (klasa o profilu ogólnym z rozszerzonym programem jęz. angielskiego)

Wychowawca: Hanna Tylicka
Stan klasy  34 osoby
Szkołę ukończyło  34 osób
Studia rozpoczęło ? 26 osób
Szkoły pomaturalne. -
Uwagi  los 7 osób nieznany (brak kontaktu)

77 % absolwentów podjęło naukę na wyższych uczelniach


Uczelnie: Akademia Medyczna w Bydgoszczy, UKW w Bydgoszczy, ATR w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Politechnika Gdańska, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy


Kierunki: lingwistyka stosowana, pedagogika, socjologia, psychologia, politologia, zarządzanie z językiem angielskim, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie i marketing, zarządzanie gastronomią, administracja, architektura i urbanistyka, farmacja, biotechnologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, informatyka, komunikacja europejska, zootechnikaKlasa III d (klasa z innowacją pedagogiczną i rozszerzonym programem w zakresie jęz. polskiego, jez. angielskiego i wiedzy o kulturze)

Wychowawca: Sławomir Wandycz
Stan klasy 36 osób
Szkołę ukończyło 36 osób
Studia rozpoczęło 35 osób
Szkoły pomaturalne  -
Uwagi  1 osoba wyjechała za granicę (Wielka Brytania)

97,2% absolwentów podjęło naukę na wyższych uczelniach

Uczelnie: UKW w Bydgoszczy, WSG w Bydgoszczy, NKJO w Bydgoszczy, UAM w Poznanie, UMK w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Kierunki: historia sztuki, pedagogika, psychologia, filologia polska, filologia romańska, lingwistyka stosowana, filologia tajsko-wietnamska, filologia indyjska, etnolingwistyka, prawo, kulturoznawstwo, resocjalizacja, język angielski, stosunki międzynarodowe, fotografia, administracja, biologia, ochrona środowiskaKlasa III e (klasa o profilu informatycznym)

Wychowawca: Maciej Perkowski
Stan klasy 31 osób
Szkołę ukończyło  28 osób
Studia rozpoczęło 24 osób
Szkoły pomaturalne  ?

77,5% absolwentów podjęło naukę na wyższych uczelniach

Uczelnie: ATR w Bydgoszczy, UKW w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, UAM w Poznaniu, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Katowicach, Poznan University of Technology, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu


Kierunki: informatyka, matematyka, matematyka i ekonomia, telekomunikacja, budownictwo, prawo, inżynieria środowiska, astronomia, fizyka, fizyka techniczna, europeistyka, doradztwo zawodowe, Zarządzanie i Inż. ProdukcjiKlasa III f (klasa o profilu turystyczno-lingwistycznym)

Wychowawca: Marian Konicz
Stan klasy 32 osoby
Szkołę ukończyło  32 osoby
Studia rozpoczęło  23 osoby
Szkoły pomaturalne -
Uwagi los 10 osób nieznany
1 osoba przebywa za granicą (W. Brytania)

72% absolwentów podjęło naukę na wyższych uczelniach

Uczelnie: WSG w Bydgoszczy, UKW Bydgoszcz, ATR w Bydgoszczy,. UMK w Toruniu, UAM w Poznaniu, prywatny College Języków Obcych w Bydgoszczy


Kierunki: turystyka, geografia, geografia i turystyka, wychowanie fizyczne, filologia angielska, filologia polska, język angielski, historia, psychologia, pedagogika, socjologia, zootechnika, biotechnologia, stosunki międzynarodowe, prawo, ochrona środowiska, budownictwo.Klasa III g (klasa o profilu ogólnym)

Wychowawca: Ewa Sobieraj
Stan klasy 31 osób
Szkołę ukończyło 31 osób
Studia rozpoczęło   20 osób
Szkoły pomaturalne 1 osoba
Uwagi  los 10 osób nieznany (brak kontaktu)

70% absolwentów podjęło naukę na wyższych uczelniach

Uczelnie: ATR w Bydgoszczy, UKW w Bydgoszczy, WSG w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, UAM w Poznaniu, , Uniwersytet Gdański, Politechnika Warszawska, NKJO w Bydgoszczy


Kierunki: budownictwo, rolnictwo, biotechnologia, zarządzanie i marketing, ekonomia z elementami prawa, architektura, geodezja i kartografia, pedagogika, politologia, język angielski, geografia, turystyka i hotelarstwo, fizykoterapia, socjologia


Adam Wójcicki & Maciej Perkowski

 

 

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates