O Gimnazjum nr 48

Utworzono: wtorek, 06, listopad 2012 Maciej Perkowski

O Gimnazjum nr 48 w Bydgoszczy

 

Gimnazjum nr 48 w Bydgoszczy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy istnieje od 1999 r. Tradycją szkoły jest edukacja przyrodniczo - turystyczna uczniów oraz kształcenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Przedmioty przyrodnicze realizowane są w terenie podczas Zielonych i Białych Szkół.

 

W bieżącym roku szkolnym w 2 oddziałach uczy się 57 uczniów. Szkoła posiada 26 sal lekcyjnych, w tym pracownię informatyczną, świetlicę, bibliotekę z czytelnią, salę gimnastyczną. W marcu 2015 r. oddano do użytku nowoczesną Pływalnię Czwórka wyposażoną w basen sportowy, basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią, jacuzzi, dwie sauny oraz salę fitness i siłownię.

 

Gimnazjum stwarza młodym ludziom świetne warunki nauki, pod okiem doświadczonych nauczycieli.

 

Patronem ZSO nr 4 jest wybitna postać historyczna - król Polski Kazimierz Wielki. Od 2011 r. szkoła należy do Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu i współpracuje z nim oraz z 1 Pomorską Brygadą Logistyczną im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie organizacji imprez związanych z sylwetką wspólnego patrona. Razem organizujemy obchody rocznicy śmierci oraz "Świętujemy Urodziny Kazimierza Wielkiego". Współpracujemy także ze szkołami i placówkami oświatowymi noszącymi imię Kazimierza Wielkiego, zrzeszonymi w Stowarzyszeniu.

 

  Młodzież może tu rozwijać swoje naukowe pasje na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych: przedmiotowych, sportowych, konwersacyjnych z języków obcych, przygotowujących do konkursów i olimpiad, kołach zainteresowań, salonie kulturalnym i wielu innych, które są organizowane w odpowiedzi na potrzeby uczniów. Zaangażowanie nauczycieli i praca uczniów przekłada się na sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz świetne wyniki egzaminu gimnazjalnego.

 

Wysokie wyniki uczniowie osiągają poprzez:

- doskonalenie i twórcze rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie: komunikacji w języku ojczystym, komunikacji w języku obcym, wykorzystania technologii informacyjnych w procesie uczenia się, kształtowania umiejętności matematycznych i naukowo technicznych, rozwijania inicjatywności i przedsiębiorczości, kształcenia postaw społecznych i obywatelskich, kształtowania świadomości i ekspresji kulturalnej;

- stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju uczniów;

- rozwijanie umiejętności obserwacji oraz gromadzenia, przetwarzania, analizowania danych i wnioskowania;

- rozwijanie umiejętności autoprezentacji;

- kształtowanie twórczej aktywności młodzieży;

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, twórczego rozwiązywania problemów;

- kształtowanie poczucia własnej wartości uczniów, wzmacniania wiary we własne możliwości, pokonywania stresu, motywowania do podejmowania inicjatyw w zakresie kreowania własnego wizerunku;

- aktywizowanie uczniów w procesie uczenia się, wdrażanie do systematycznej i wytrwałej pracy;

- wyrabianie umiejętności uczenia się od siebie nawzajem, tworzenie pozytywnych relacji w grupie;

- integrowanie zespołu klasowego poprzez kształtowanie wzajemnej tolerancji, poszanowania człowieka.

 

W Gimnazjum nr 48 nieustannie coś się dzieje. Uczniowie biorą udział w akcjach profilaktycznych, charytatywnych, edukacyjnych, patriotycznych, ekologicznych i innych. Wiele z nich sami inicjują i organizują, przy wsparciu Rady Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. Pomagają i uczestniczą w wielu konkursach i przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, np. w Międzyszkolnych Rozgrywkach Drużynowych MatLog, Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego Best English Speller, konkursie i happeningu "Świętujemy Urodziny Kazimierza Wielkiego", "Zjeździe na Czymkolwiek", Korfballu na Wyspie Młyńskiej.


  Gimnazjaliści są świetnymi sportowcami. W Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Korfballu w 2016 oraz 2017 roku zdobyli czwarte miejsce. Na Bydgoskiej Olimpiadzie Młodzieży w 2016 roku drużyna chłopców zdobyła złoty medal w piłce siatkowej; w 2017 roku Monika Młynarek zajęła III miejsce w biegu na 800m, a Jakub Hojan IV miejsce w biegu na 1500m. W tym samym roku Jakub Hojan zajął II miejsce w XXXVII Biegu Zwycięstwa. Na Mistrzostwach Bydgoszczy Szkół Gimnazjalnych w Pływaniu w 2016 roku Piotr Laskowski zdobył brązowy medal. Dziewczęta z gimnazjum zajęły II miejsce w Halowych Mistrzostwach Bydgoszczy drużyn mieszanych (z uczennicami liceum) w Piłce Nożnej w 2017 roku.

 

O zdrowy tryb życia i edukację w terenie dbamy podczas Zielonych i Białych Szkół oraz wycieczek krajoznawczych, planowanych i organizowanych przez młodzież i nauczycieli. W latach 2013 -15 roku w ramach programu unijnego Comenius Partnerskie Projekty Szkół gimnazjaliści uczestniczyli w projekcie Stress Fighters Club  a way to succeed in life!. W latach 2015-16 w ramach programu unijnego Erasmus+ gimnazjaliści uczestniczyli w projekcie Profession Challenge in Europe. Be the Architect of your Future; a obecnie realizowane są projekty: Students Academy Film and Theatre Awards oraz Tools for Thought - May the WEB be with You. Współpraca w ramach wyżej wymienionych projektów ze szkołami  z Turcji, Holandii, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Grecji, Francji, Włoch oraz Cypru pozwoliła nawiązać nowe kontakty, znajomości, przyjaźnie, poszerzyć wiedzę, rozwinąć umiejętności językowe, poznać nowe kultury i promować aktywne sposoby spędzania wolnego czasu.

 

Bardzo istotnym powodem popularności szkoły, jest panująca w niej ATMOSFERA! Hasło, że szkoła ma być drugim domem, nigdzie nie jest pełniej realizowane, niż właśnie tutaj. Nauka staje się przyjemnością, a do szkoły przychodzi się z radością. Tradycją stały się imprezy, podczas których nauczyciele, uczniowie i absolwenci rywalizując  bawią się podczas cyklicznie organizowanych meczów piłki nożnej, siatkówki czy podczas święta patrona - Kazików.

W przyszłym roku obecna klasa II gimnazjum zamknie 20-letnią tradycję tej niezapomnianej szkoły.

 

 

 

 

 

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates