DUPLIKAT ŚWIADECTW

Utworzono: środa, 15, listopad 2017 zso NR 4

Aby ubiegać się o duplikat świadectwa należy złożyć w sekretariacie szkoły:

        1. potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 26 zł na konto

                    93 1240 6452 1111 0010 4799 2622

 

        2. podanie z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa, w którym należy

            zawrzeć następujące informacje:

                    - imię i nazwisko (widniejące na oryginale świadectwa)

                    ​- adres i nr telefonu

                    - jaka klasa (a, b ...)

                    - wychowawca

                    - informację, co stało się z oryginałem świadectwa

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates