Artykuły

Współpraca z uczelniami wyższymi

Utworzono: niedziela, 25, luty 2018 Małgorzata Zenelt

6022018ukw

    Dnia 6 lutego 2018 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy reprezentowanego przez rektora prof. dr hab. Jacka Woźnego, a IV Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy reprezentowanym przez dyrektora Katarzynę Kijewską-Południak.

    

6022018ukw4lo2

 

        Celem współpracy jest opieka nad uczniem zdolnym, jak również inspirowanie nauczycieli licealnych i akademickich do poszukiwania kreatywnych rozwiązań dydaktycznych. Ważnym elementem porozumienia jest również promowanie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i 4 Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w środowisku lokalnym. Patronatem zostały objęte klasy o profilu humanistyczno- kulturoznawczym. Uczniowie naszej szkoły będą mogli uczestniczyć w warsztatach i wykładach na UKW oraz współpracować ze studentami i pracownikami naukowymi na zajęciach kół naukowych. 

 

banner2018

 

 

Nazwa instytucji, z którą szkoła/ placówka współpracuje

Zakres i przykłady współpracy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

- realizacja studenckich praktyk pedagogicznych

- udział uczniów losowo wybranych klas w badaniu ankietowym „Zjawisko lifestreamingu jako droga poszukiwania tożsamości młodzieży” prowadzonym przez dr Jolantę Jarczyńską – 19.10 – 09.11.2017.

- udział uczniów klasy humanistyczno - kulturoznawczej uczestniczyli w warsztatach „Jak Cię słyszą, tak Cię widzą” prowadzonych przez prof. Małgorzatę Święcicką – 25.10.2017.

- udział uczniów klas humanistyczno - kulturoznawczych w wykładzie nt. „Integracja europejska jako projekt pokoju na kontynencie. Perspektywa polityczna” prof. Michała Kosmana – 14 i 20.12.2017.

- udział uczniów klasy humanistyczno – kulturoznawczej w lekcji muzealnej w Muzeum Dyplomacji i Uchodźctwa Polskiego oraz Archiwum Biblioteki UKW – 23.09.2017.

 

 

- W dniu 20 grudnia 2017 roku prof. dr hab. Michał Kosman z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przeprowadził wykład dla uczniów klasy 1d. Wykład dotyczył integracji europejskiej jako projekt pokoju na kontynencie - perspektywa polityczna. Tydzień wcześniej 14 grudnia z tym samym wykładem profesor odwiedził klasę 2d.

 

W dniu 2 marca 2018 roku uczniowie klas 3 IV LO wraz z opiekunami Danutą Matczak, Hanną Tylicką, Agatą Frontczak i Piotrem Łabenda wzięli  udział w w drzwiach otwartych Uniwersytetu Kazimierz Wielkiego w Bydgoszczy. Uczniowie zapoznali się z ofertą wydziałów : Pedagogiki i Psychologii, administracji i Nauk Społecznych, Edukacji Artystycznej, Humanistycznego, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Matematyki, Fizyki i Techniki oraz Nauk Przyrodniczych. W czasie drzwi otwartych przyszli maturzyści zapoznali się też z prezentacjami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku -  Za moment matura oraz prezentacje dotyczące matury z języka polskiego i matematyki.

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy

- udział uczniów klas biologiczno – medycznych w warsztatach biologicznych na uczelni – 27.09.2017.
- zajęcia laboratoryjne z chemii dla klas biologiczno - medycznych – 05.01.2018, 12.01.2018, 26.01.2018, 02.02.2018.

 

W dniach od 5 do 9 stycznia 2018 roku uczniowie klasy IIa i IIIa o profilu biologiczno - medycznym uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z chemii nieorganicznej i organicznej na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. W trakcie zajęć zapoznali się ze specyfiką zajęć laboratoryjnych i seminaryjnych na wyższej uczelni.


             >>Zobacz galerię<<

 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

- udział uczniów klasy biologiczno – medycznej w warsztatach z anatomii człowieka w prosektorium Collegium Medicum – 19.12.2017.

Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa

- udział uczniów klasy humanistyczno - kulturoznawczej w Kongresie „Jeden świat – wiele kultur” – 26.10.2017.

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

- udział uczniów klas trzecich liceum w zajęciach interaktywnych organizowanych przez studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej – 30.10.2017.

 

 

Współpraca w roku szkolnym 2016/2017

 

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates