Artykuły

Współpraca z uczelniami wyższymi

Utworzono: niedziela, 25, luty 2018 Małgorzata Zenelt

6022018ukw

   Dnia 6 lutego 2018 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy reprezentowanego przez rektora prof. dr hab. Jacka Woźnego, a IV Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy reprezentowanym przez dyrektora Katarzynę Kijewską-Południak.

    

6022018ukw4lo2

 

        Celem współpracy jest opieka nad uczniem zdolnym, jak również inspirowanie nauczycieli licealnych i akademickich do poszukiwania kreatywnych rozwiązań dydaktycznych. Ważnym elementem porozumienia jest również promowanie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i 4 Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w środowisku lokalnym. Patronatem zostały objęte klasy o profilu humanistyczno- kulturoznawczym. Uczniowie naszej szkoły będą mogli uczestniczyć w warsztatach i wykładach na UKW oraz współpracować ze studentami i pracownikami naukowymi na zajęciach kół naukowych. 

 

banner2018

 

 

 

 

Współpraca IV Liceum

Ogólnokształcącego z Uczelniami

 

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

Nazwa

uczelni

Działania

Termin/ klasa

Osoba

odpowiedzialna

UKW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSG

 

 

 

Instytut Matematyki:

 

- wykłady „Rachunek różniczkowy w zastosowaniach”

 

- wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych w ramach „Dni matematyki”

 

- warsztaty z logiki

 

- warsztaty z programowania

 

 

 

Wydział Nauk Humanistycznych

 

-wykłady na temat „Powrót Bydgoszczy do Macierzy w 1920 roku” prowadzone przez pracowników naukowych

 

-Debaty oksfordzkie z udziałem pracowników naukowych

 

 

Wydział Biologii

 

Udział w projekcie Edukacji Ekologicznej

 

Biblioteka UKW:

 

-Uczniowie korzystali z zasobów biblioteki w trakcie przygotowań do konkursów i olimpiad

 

 

 

 

 

 

-wykład na temat „ Powrót Bydgoszczy do Macierzy w 1920”prowadzony przez pracownika naukowego

 

 

 

X- XI.2019/2c

 

 

03-06.12.2019

/1a,1c4, 1c, 2c

 

 

II.2020

 

18.12.2019/ 2c

 

 

 

 

 

13-16. 01.2020

 

 

 

13.01.2020

 

 

 

 

 

X-XI.2019/1c

07.02.2019/1c

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

16.01.2020

 

 

H.T, R.K

 

 

H.T, A.C, R.K

 

 

 

H.T, R.K

 

R.K

 

 

 

 

 

B.M

 

 

 

B.M, M.C

 

 

 

 

 

H.T

 

 

 

B.M, J.K, A.S

 

 

 

 

 

 

 

B.M,

 

 

UTP

- zajęcia laboratoryjne z chemii organicznej i nieorganicznej

XII.2019- I.2020 2a,3a

A.D

CM UMK

- Warsztaty z anatomii człowieka w prosektorium

 

 

- Wykłady tematyczne „Medyczne środy”

14.01.2020/2a

17.01.2020/3a

 

 

 

 

1a,2a,2b,3a,3b/ cały rok

 

T.U

 

 

 

 

A.D,T.U,.M.Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opracowała

 

Małgorzata Zenelt

 

 

 WSPÓŁPRACA IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI
w roku szkolnym 2018/2019
( szczegóły współpracy - kliknij tutaj)

 

DNI PRZYRODNIKA CZWÓRKI 2019

 

W dniach 5-7.02.2019 odbyła się już trzecia edycja Dni Przyrodnika Czwórki. Uczniowie klas o ukierunkowaniu przyrodniczym: 1a, 1b, 2a, 2b i część 2c uczestniczyli w trzydniowych wykładach, warsztatach, konkursach na terenie szkoły, w Centrum Demonstracyjnym Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, oczyszczalni ścieków w Fordonie i Instytucie Geografii UKW w Bydgoszczy. Jeszcze przed uroczystym rozpoczęciem uczniowie pierwszych klas poznali zasady funkcjonowania budynku pasywnego, czyli Centrum Demonstracyjnego OZE. Uroczystego otwarcia imprezy Dni Przyrodnika Czwórki, dokonała, jak co roku, pani Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego, pani Katarzyna Kijewska-Południak. Wykład inauguracyjny pt. „Zanieczyszczenie powietrza w mieście i ich wpływ na nasze zdrowie” przedstawił pan Tomasz Bońdos Dyrektor Zespołu ds. Zarządzania Energią w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.

 

*więcej*

 

DSC 0001DSC 0020

 

 Współpraca w roku szkolnych 2017/2018

Nazwa instytucji, z którą szkoła/ placówka współpracuje

Zakres i przykłady współpracy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

- realizacja studenckich praktyk pedagogicznych

- udział uczniów losowo wybranych klas w badaniu ankietowym „Zjawisko lifestreamingu jako droga poszukiwania tożsamości młodzieży” prowadzonym przez dr Jolantę Jarczyńską – 19.10 – 09.11.2017.

- udział uczniów klasy humanistyczno - kulturoznawczej uczestniczyli w warsztatach „Jak Cię słyszą, tak Cię widzą” prowadzonych przez prof. Małgorzatę Święcicką – 25.10.2017.

- udział uczniów klas humanistyczno - kulturoznawczych w wykładzie nt. „Integracja europejska jako projekt pokoju na kontynencie. Perspektywa polityczna” prof. Michała Kosmana – 14 i 20.12.2017.

- udział uczniów klasy humanistyczno – kulturoznawczej w lekcji muzealnej w Muzeum Dyplomacji i Uchodźctwa Polskiego oraz Archiwum Biblioteki UKW – 23.09.2017.

 

 

- W dniu 20 grudnia 2017 roku prof. dr hab. Michał Kosman z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przeprowadził wykład dla uczniów klasy 1d. Wykład dotyczył integracji europejskiej jako projekt pokoju na kontynencie - perspektywa polityczna. Tydzień wcześniej 14 grudnia z tym samym wykładem profesor odwiedził klasę 2d.

 

W dniu 2 marca 2018 roku uczniowie klas 3 IV LO wraz z opiekunami Danutą Matczak, Hanną Tylicką, Agatą Frontczak i Piotrem Łabenda wzięli  udział w w drzwiach otwartych Uniwersytetu Kazimierz Wielkiego w Bydgoszczy. Uczniowie zapoznali się z ofertą wydziałów : Pedagogiki i Psychologii, administracji i Nauk Społecznych, Edukacji Artystycznej, Humanistycznego, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Matematyki, Fizyki i Techniki oraz Nauk Przyrodniczych. W czasie drzwi otwartych przyszli maturzyści zapoznali się też z prezentacjami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku -  Za moment matura oraz prezentacje dotyczące matury z języka polskiego i matematyki.

 

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy

- udział uczniów klas biologiczno – medycznych w warsztatach biologicznych na uczelni – 27.09.2017.
- zajęcia laboratoryjne z chemii dla klas biologiczno - medycznych – 05.01.2018, 12.01.2018, 26.01.2018, 02.02.2018.

 

W dniach od 5 do 9 stycznia 2018 roku uczniowie klasy IIa i IIIa o profilu biologiczno - medycznym uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z chemii nieorganicznej i organicznej na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. W trakcie zajęć zapoznali się ze specyfiką zajęć laboratoryjnych i seminaryjnych na wyższej uczelni.


             >>Zobacz galerię<<

 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

- udział uczniów klasy biologiczno – medycznej w warsztatach z anatomii człowieka w prosektorium Collegium Medicum – 19.12.2017.

Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa

- udział uczniów klasy humanistyczno - kulturoznawczej w Kongresie „Jeden świat – wiele kultur” – 26.10.2017.

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

- udział uczniów klas trzecich liceum w zajęciach interaktywnych organizowanych przez studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej – 30.10.2017.

 

 

Współpraca w roku szkolnym 2016/2017

 

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates