Artykuły

„Bydgoska Rodzina 3+” 2019

Utworzono: poniedziałek, 02, wrzesień 2019 ZSO nr 4

 

Podręczniki w ramach programu

„Bydgoska Rodzina 3+”W ramach programu ”Bydgoska Rodzina 3+” istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia z biblioteki szkolnej podręczników na rok szkolny 2019/20 dla uczniów posiadających ważną Bydgoską Kartę Rodzinną. Aby skorzystać z tego programu należy:
1. 
wypełnić wniosek przez rodzica lub pełnoletniego ucznia (wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły) 

2. do wniosku należy dołączyć:

- listę podręczników, o użytecznie których wnioskuje rodzic / uczeń

- ksero Bydgoskiej Karty Rodzinnej

3. Podania należy składać w bibliotece szkolnej w terminie do 4 września 2019 roku.

4. Zgodnie z  Regulaminem korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników w ramach programu Bydgoska Rodzina 3+ (załącznik), szkoła nie dokonuje zakupów podręczników wydanych wspólnie z ćwiczeniami, książek do nauki języków obcych oraz kart pracy i testów maturalnych.
5. Wypożyczenie podręczników w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+” nie obejmuje uczniów, którzy korzystają z programu rządowego „Wyprawka szkolna”.

7.Podręczniki będą wypożyczane uczniom w bibliotece szkolnej, po podpisaniu przez rodzica umowy o ich użyczenie.

     Regulamin

 


 

 

 

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates