Rekrutacja 2020

Utworzono: środa, 29, lipiec 2020 Rekrutacja

Drodzy Kandydaci!

 

Komisja rekrutacyjna IV Liceum Ogólnokształcącego

 

przyjmuje dokumenty

 

(zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty)

 

od 31 lipca do 4 sierpnia w godzinach 8.00 – 15.00 w sali 101 (I piętro)

 

od 31 lipca do 4 sierpnia – dostarczenie zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu

ósmoklasisty;

12 sierpnia – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych - (w tym roku również na stronie internetowej IV LO);

od 13 do 18 sierpnia – potwierdzenie woli przyjęcia do IV LO;

19 sierpnia – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (w tym roku również na stronie internetowej IV LO).


2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates