„Bydgoska Rodzina 3+” - 2020/2021

Utworzono: środa, 01, lipiec 2020 Beata Nowaczyk

Podręczniki w ramach programu

„Bydgoska Rodzina 3+”

 

1. W ramach programu ”Bydgoska Rodzina 3+” istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia z biblioteki szkolnej podręczników na rok szkolny 2020/21 dla uczniów posiadających ważną Bydgoską Kartę Rodzinną. Aby skorzystać z tego programu należy:

a) wypełnić wniosek przez rodzica (opiekuna prawnego)/ lub pełnoletniego ucznia (wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły w zakładce „Podręczniki i programy”) 

b) do wniosku należy dołączyć:

- listę podręczników, o użytecznie których wnioskuje rodzic / uczeń

- kserokopię ważnej Bydgoskiej Karty Rodzinnej

2. Podania należy składać w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2020r.

3. Zgodnie z  Regulaminem wypożyczenia przez uczniów podręczników w ramach programu Bydgoska Rodzina 3+ (załącznik), szkoła nie dokonuje zakupów podręczników wydanych wspólnie z ćwiczeniami, książek do nauki języków obcych, zeszytów ćwiczeń, kart pracy oraz testów maturalnych.

Pozostałe wnioskowane podręczniki będą realizowane z wykorzystaniem szkolnej bazy podręczników oraz po otrzymaniu dotacji z Urzędu Miasta Bydgoszczy.

4. Wypożyczenie podręczników w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+” nie obejmuje uczniów, którzy korzystają z programu rządowego „Wyprawka szkolna”.

5. Podręczniki będą wypożyczane uczniom w bibliotece szkolnej, po podpisaniu przez rodzica umowy o ich użyczenie.

*Szczegóły w Regulaminie na stronie internetowej szkoły w zakładce „Podręczniki i programy”

 


 

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates